• 27 06 2022

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 21.06.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD bardzo serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania. Przewodniczący Delegatury na początku spotkania przytoczył ogłoszone przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców konkursy tematyczne przeznaczone dla wszystkich działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD. Są to następujące konkursy: „Warzywnik 2022”, Najpiękniejsza działka roku 2022” oraz „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Każdy temat ma sprecyzowany regulamin uczestnictwa w tych konkursach oraz formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik szkoleniowej narady otrzymał wszystkie dokumenty w przedmiotowym zakresie do pełnego zapoznania się i uczestnictwa. Dodać należy, że konkursy okraszone są nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców.

Kolejnym bardzo istotnym i intersującym zagadnieniem była informacja o rozpoczętym konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który w formie otwartego konkursu grantowego trwać będzie od 30.05.2022 r. do 31.08.2022 r. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach. Natomiast sam konkurs to możliwość przyznania grantu na dofinansowanie projektów które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ROD w częściach wspólnych. Przewodniczący omówił za pośrednictwem przekazu multimedialnego wszelkie istotne aspekty wraz z wnioskiem z którymi zarządy ogrodów muszą się zapoznać, aby móc ubiegać się o przyznanie grantu które dodatkowo zostały podzielone na dwie kategorie. Najważniejszą zaletą konkursu jest to, że rodzinne ogrody działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające od 10 do 100 tyś. zł, a całość grantu to kwota łączna w wysokości 47 mln złotych. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Wszyscy obecni otrzymali treść uchwały nr 266/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych w sprawie zadań finansowych dla ROD związanych z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz dokument „Wytycznych…” w powyższym temacie.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski