• 06 06 2022

 Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

 

W dniu 24.05.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała naradę szkoleniową dla prezesów. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD przywitał wszystkich uczestników spotkania Mimo wielu ciekawych tematów które przygotował na spotkanie Przewodniczący Delegatury, dwa tematy były jak najbardziej wiodące. Pierwszy z nich to przeprowadzane sukcesywnie walne zebrania sprawozdawcze na zabrzańskich ogrodach. Do tej pory walne odbyły się na większości ogrodach co świadczy o dobrym przygotowaniu zarządów do tegorocznej kampanii. Natomiast te ogrody które mimo upłynięcia statutowego terminu na ich odbycie jeszcze tego nie dokonały posiadają stosowne dokumenty z Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach które pozwolą do 30 maja ich przeprowadzenie.

Drugim bardzo intersującym zagadnieniem była informacja o współpracy Polskiego Związku Działkowców i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który w formie otwartego konkursu grantowego trwać będzie od 30.05.2022 r. do 31.08.2022 r. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach. Natomiast sam konkurs to możliwość przyznania grantu na dofinansowanie projektów które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ROD w częściach wspólnych. Najważniejszą zaletą  projektu jest to, że rodzinne ogrody działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające od 10 tyś. zł do 100 tyś. zł, a całość grantu to kwota  łączna wysokości 47 mln złotych. Przewodniczący omówił wszelkie istotne aspekty zawarte w projekcie z którymi zarządy ogrodów muszą się zapoznać aby móc ubiegać się o przyznanie grantu które dodatkowo zostały podzielone na dwie kategorie. Kategoria A to min 50% kwoty wsparcia na realizację celów prośrodowiskowych oraz proklimatyczntych, zaś Kategoria B to inwestycje z zakresu infrastruktury towarzyszącej na ogrodzie gdzie można otrzymać do 30% kwoty wsparcia. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Prowadzący spotkanie bardzo serdecznie zaprosił wszystkich prezesów do zastanowienia się, przedyskutowania na zarządach i wdrożenie katalogu możliwych inwestycji i modernizacji infrastruktury na swoim ogrodzie w ramach konkursu grantowego.

Opracowała Piotr Witkowski