• 20 12 2021

Uroczyste spotkanie opłatkowe z Prezesami ROD w Zabrzu

 

W dniu 16.12.2021 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała uroczystą naradę szkoleniową prezesów zabrzańskich ogrodów. W zebraniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Olichwer, Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze - Pani Łucja Chrzęstek-Bar, Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miasta Zabrze Pani Anna Wyleżoł, Inspektor Wydziału Zarządzania Mieniem - Pani Iwona Chodyra, I Wiceprezes PZD Okręgu Śląskiego Leszek Bucki, Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach Pan Mateusz Macianty.

Spotkanie było okazją do podsumowania zaangażowania pracy zarządów na rzecz ogrodów Przewodniczący Delegatury Rejonowej podziękował w imieniu wszystkich ogrodów władzom miasta za wsparcie finansowe dla ogrodów w wysokości 230 tys. zł, które tym samym mogły w roku 2021 poprawić swoją infrastrukturę w ogrodzie.  Spotkanie było też okazją do wręczenia jubileuszowego medalu ‘’Bene Meritus’’ 40-lecia Polskiego Związku Działkowców dla Posła na Sejm RP Tomaszowi Olichwerowi i Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze Pani Łucji Chrzęstek- Bar.

Medalem również uhonorowano prezesów ogrodów Marek Kowalski ROD Słoneczne Wzgórze, Szymon Marczewski ROD Webera, Edmund Ferenc ROD Róża, Adam Cybulski ROD 1000-lecia, Stanisław Trzeliński ROD Tulipan, Tadeusz Zdebski ROD Odrodzenie, Barbara Sikorska ROD Słońce, Piotr Witkowski członek Okręgowej Rady i prezes ROD Przyszłość, Ireneusz Kędzierski ROD Zacisze, Henryk Dziąbor wieloletni działacz kierownik szkolenia, Marzena Witkowska księgową OFK, Izabela Frankiewicz skarbnik ROD Słoneczne Wzgórze. Na zakończenie przewodniczący spotkania podziękował prezesom za wkład i rozwój ogrodów w Zabrzu w tym trudnym czasie pandemii oraz skierował od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego i Wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców Prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Józefa Noskiego do wszystkich zebranych najserdeczniejsze życzenia, a dla wszystkich działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych, pogody ducha i sił, na co dzień, a ten świąteczno-noworoczny czas niech będzie wypełniony ciepłem i rodzinnym spokojem.

GALERIA

opracował Piotr Witkowski

zdjęcia Ireneusz Kędzierski