• 15 07 2021

VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD

 

W bieżącym roku przypada 40-lecie Polskiego Związku Działkowców. Jubileusz szczególnie ważny dla całej społeczności działkowej, ponieważ dzięki pojętym działaniom w 1981 roku usamodzielnił się ruch działkowy w Polsce.

W dniu 10 lipca br. odbyło się uroczyste VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, zwołane z okazji tego zacnego jubileuszu.
Obrady rozpoczął I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki, który w swoim referacie przypomniał zebranym o wydarzeniach, które zapoczątkowały powstanie Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako ostoję bogactwa bioróżnorodności, zielonych płuc w miastach. Na zakończenie podziękował działaczom za trud włożony w tworzenie i obronę ROD.

 

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bytom Pan Mariusz Wołosz. Pan prezydent podziękował za zaproszenie na tak ważne wydarzenie. Zaznaczył, że Bytom na długą tradycję związaną z ogrodnictwem działkowym. Dla działkowców ogród to pasja, ale również miejsce wypoczynku. Na ręce I Wiceprezesa wręczył pamiątkową tablice, podziękował za dotychczasową współprace oraz życzył dalszych sukcesów i jubileuszy PZD.

Głos zabrał również członek Krajowej Rady PZD oraz Zarządu Pan Piotr Gadzikowski. W imieniu Prezesa PZD Pan Eugeniusza Kondrackiego  podziękował za zaproszenie, z okazji jubileuszu 40-lecia przekazał również życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z działki dla wszystkich działkowców.

W swoim przemówieniu podkreślił rolę działkowców i działaczy ze Śląska w tworzeniu i obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poruszył temat odbywania Walnych Zebrań w ogrodach. Zaapelował o ich jak najszybsze odbywanie, ponieważ jedynie dzięki nim działkowcy będą mieli transparentność wszelkich wydatków.

Po słowie wstępu przyjęto porządek obrad oraz wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie:

Pan Zbigniew Palian Przewodniczący

Pan Alfons Blachura Sekretarz

Pan Bogusław Hajduga członek.

Podczas posiedzenia zatwierdzono zbiorcze preliminarze ROD za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021, które przedstawiła księgowa Okręgu Śląskiego PZD Pani Honorata Kłosowska.

Pan Mateusz Macianty Dyrektor biura przedstawił warunki wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast mecens Mateusz Kubasiak omówił sytuację Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kontekście projektu ustawy z dnia 7 czerwca 2021 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedstawił projekt Stanowiska Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego w Katowicach w w/w sprawie oraz apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyjęcie postulatów PZD dotyczących zmian w tej ustawie.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy dla członka założyciela oraz z okazji jubileuszu 40-lecia PZD oraz uroczyste akty powołania na Instruktora Okręgowego SSI. Najstarszym ROD obchodzącym Jubileusz powstania wręczono pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Członkowie Okręgowej Rady podczas posiedzenia przyjęli 5 uchwał oraz 1 stanowisko.

D.Wojciechowska

Instruktor ds.ogrodniczych