• 22 09 2018

W dniu 19.09.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się zebranie prezesów ogrodów Zabrzańskich.

Zebranie prowadził  kierownik delegatury Pan Leszek Bucki. Na zebraniu omówiony został finał konkursu „Zielone Zabrze”.

Prezesi zostali poinformowani o nowej stronie internetowej i meilu.

Omówiono umowę dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca. Wzory

Organizacyjnie zostały omówione „Skarbnikowe Gody” i „Rejonowe dni działkowca”.