ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczy: złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. MODYFIKACJA I UTWARDZENIE ALEI OGRODOWEJ. Cz. 3

      W związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Modyfikacja i utwardzenie alei ogrodowej” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka” przy ulicy Mikulczyckiej w Zabrzu, Zarząd ROD zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej, terminu realizacji oraz warunków gwarancji i rękojmi na wykonanie robót polegających na:

- mechaniczne korytowanie na powierzchni 201 m2,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

        - warstwa nośna - podbudowa z kruszywa naturalnego – tłucznia o dużej frakcji,

        - warstwa wyrównująca – podbudowa z kruszywa naturalnego – tłucznia frakcji mniejszej,

        - warstwa wierzchnia – z mieszanki drobnego tłucznia i żwiru lub gresu i piasku,

- montaż obrzeży betonowych na długości 134 mb (2x67 mb),

 - uporządkowanie i wyplantowanie terenu wokół utwardzenia.

Termin realizacji zadania powinien mieścić się do dnia 10 maja 2024 r.

Ofertę cenową (podając kwotę netto + VAT), termin realizacji i warunki gwarancji prosimy przesłać do dn. 10. 04. 2024 na adres poczty elektronicznej: szarotka.zabrze@gmail.com

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515-250-380 (prezes ROD – Ewa Włoczek) lub 605-342-739 – Irena Noga)

 

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
budowa alei ogrodowej