Zabrze, dnia 31.05.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zarząd ROD „Malina” w Zabrzu zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej na BUDOWĘ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO na terenie naszego ogrodu w rejonie ulicy Rogoźnickiej w Zabrzu.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na:

-         budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego o długości 100 m i wysokości 1,7 m

-         budowa ogrodzenia z paneli stalowych o długości 30 m i wysokości 1,7 m

-         budowa ogrodzenia z paneli stalowych o długości 30 m i wysokości 1,5 m

-         montaż  bram wjazdowych wraz furtkami w ilości 3 szt.

 

          Przewidywany całościowy zakres prac powinien zostać wykonany w terminie od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r.

          Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 7 czerwca 2022 r. na adres poczty elektronicznej e-mail: rod.malina@onet.pl  , podając kwoty netto + VAT.

          Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 54 401 165 (prezes ROD) lub 505 395 941 (z-ca prezesa ROD).

 

Dokumenty na wykonanie BUDOWĘ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Wykonanie Utwardzenia alei ogrodowych ROD Malina