• 01 02 2019

 

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD oraz przybyłych gości: Panią Katarzynę Dzióbę – wiceprezydent Miasta Zabrze, Panią Łucję Chrzęstek-Bar – Przewodniczącą Rady Miasta w Zabrzu, Prezesa Okręgu Śląskiego w Katowicach Pana Józefa Noskiego.

Na samym początku spotkania wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy śp. Piotra Maślankę, byłego Kierownika Delegatury w Zabrzu jak również długoletniego działacza PZD. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego pan Józef Noski, który raz jeszcze przywitał gości i w swym wystąpieniu serdecznie podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę miasta Zabrze z ogrodami zabrzańskimi. Wspomniał, że nie wszystkie miasta aglomeracji śląskiej, szczególnie po ostatnich wyborach samorządowych przejawiają takie wsparcia dla ogrodów jak czyni to znakomicie miasto Zabrze. Prezes Okręgu Śląskiego oraz Kierownik Delegatury w Zabrzu wręczyli gościom z magistratu kwiaty i zaprosili do wspólnej dyskusji. Podczas spotkania odbyła się jeszcze jedna ważna okoliczność, a mianowicie podziękowanie za długoletnią współpracę panu Henrykowi Dziąbor, który zakończył swoją pracę na stanowisku Kierownika Działu Szkolenia w zabrzańskiej delegaturze. Następnie głos zabrała pani Katarzyna Dzióba – wiceprezydent Miasta Zabrze, która podziękowała za zaproszenie na spotkanie i zapewniła wszystkich zebranych, że miasto Zabrze będzie broniło terenów zielonych takich jak ogrody działkowe i w swoich planach zagospodarowania przestrzennego nie planują żadnych inwestycji, a tym samym zabierać zielone płuca mieszkańcom Zabrza.  Pani Grażyna Żmijewska-Domżol prezes ogrodu podziękowała władzom miasta za dotychczasowe wsparcie i dobrą współpracę, ale zachęciła jednocześnie miasto do pomocy finansowej w odbudowie wątłej infrastruktury na ogrodach. Potrzebie zmiany systemu grzewczego na ogrodach tym samym poprawę ekologii oraz o możliwą termoizolację domów działkowca. Obecna pani wiceprezydent oraz przewodnicząca rady miejskiej oświadczyły, że będą trwały rozmowy w magistracie, aby pomóc działkowcom i zarządom w przedmiotowym temacie.

Kierownik Delegatury zwrócił uwagę na zbliżające się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebrania, które trzeba bardzo dobrze przygotować ponieważ wyłonią nowe Zarządy na ogrodach. Poinformował o możliwości odebrania w Delegaturze zaproszeń na WZSW, które trzeba dla każdego członka PZD doręczyć osobno na 14 dni przed walnym zebraniem za pośrednictwem poczty, bezpośrednio za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną.

Prezes Okręgu Śląskiego poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych na remonty i utrzymanie infrastruktury ogrodowej w okręgu śląskim w wysokości 2 mln zł. Przytoczył jednocześnie Uchwałę Krajowej Rady nr 5 z 23.01.2019 r. o utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego, który będzie obowiązywał od 2020 roku a cel, na który będą zbierane środki i w jakiej wysokości zdecydują działkowcy.

Księgowa OFK poinformowała, że wysłała deklaracje podatkowe na podane służbowe maile, poprosiła o spotkania z poszczególnymi ogrodami, aby ustalić bilanse oraz dostarczyć przeprowadzoną inwentaryzację. Kierownik Delegatury dodał, że składka na ośrodek finansowo-księgowy została ustalony na poziomie 7,00 zł od działki natomiast rozliczenie funduszy z tego tytułu zostanie przedstawione w miesiącu lutym tj. na następnym spotkaniu prezesów.

Kierownik Delegatury Leszek Bucki raz jeszcze zachęcił wszystkich prezesów do wdrażania programu komputerowego DGCS PZD System, który powoli wkracza na „śląskie ogrody”. Poinformował również, że plan zagospodarowanie przestrzennego miasta Zabrze omija tereny ogrodów działkowych i możemy spokojnie realizować zamierzone plany na ogrodach.

Nowy Kierownik Działu Szkolenia pani Marta Pawłowska przedstawiła wszystkim prezesom „Wykaz działań podejmowanych podczas przenoszenia praw do działki na osobę bliską lub niespokrewnioną”. Informacje zawarte w wykazie posłużą zarządowi przy wprowadzaniu nowych działkowców na teren ogrodu i działki.

Kierownik Delegatury poinformował wszystkich zebranych, że od 1.01.2019 r. w Delegaturze nastąpiła zmiana konta bankowego, na który należy wpłacać wszelkie należności. Powiadomił zebranych o powołaniu zespołu skarg i wniosków w osobach Sabina Skowron, Szymon Marczewski.

 Galeria