• 15 05 2023

Zabrzańskie ogrody odbierają czeki na inwestycje w wysokości 650 000 zł

Już po raz trzeci Rodzinne Ogrody Działkowe z całego regionu otrzymają finansowe wsparcie. W tym roku do podziału była kwota 1,5 mln zł rozdysponowana pomiędzy 35 beneficjentów. Niezmiernie cieszy fakt, iż na liście znalazło się 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Delegatury Zabrze, a są to:

ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu, ROD „WIŚNIA” w Zabrzu, ROD „1000-lecia” w Zabrzu, ROD im. M.C. Skłodowskiej w Zabrzu, ROD „Wypoczynek” w Zabrzu, ROD „Przyszłość” w Zabrzu, ROD „Zacisze” w Zabrzu, ROD „SZAROTKA” w Zabrzu, ROD „IRYS” w Zabrzu, ROD „SŁOŃCE” w Zabrzu, ROD „Webera” w Zabrzu, ROD „Biała Róża” w Zabrzu, ROD „Kaprys” w Zabrzu.

W uroczystym przekazaniu czeków uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni: Alina Nowak, Renata Caban i Marek Bieniek.

- Ogrody działkowe na Śląsku mają piękną tradycję. Od ponad stu lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młodsze, które chcą kontynuować dzieło rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci. Program wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest realizowany od 2021 roku i świetnie się przyjął. W pierwszym roku funkcjonowania do podziału była kwota miliona złotych, w kolejnym kwota ta urosła do 1,5 mln zł. Obecnie lista obejmuje 35 beneficjentów, którzy zrealizują zadania na kolejne blisko 1,5 mln zł – przypomina marszałek Jakub Chełstowski.

- Siłą Rodzinnych Ogrodów Działkowych na pewno jest tradycja przekuta wręcz w pokoleniowość. Według szacunków, mamy ich w Polsce około 5 tysięcy, a wolny czas na ich łonie spędza blisko 5 mln osób. Programy wsparcia dla działkowców są o tyle ważne, że nie wszystko można zrealizować ze składek. Nawet drobne inwestycje wymagają często sporych nakładów finansowych – podkreśla radny Sejmiku Marek Bieniek.

- Na ogrody działkowe musimy patrzeć szerzej. Ich remonty i rozbudowa są ważne, a to dlatego, że ogrody pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Spotykają się tam całe rodziny, służy to nie tylko integracji, ale także aktywności, a co za tym idzie zdrowemu stylowi życia – dodaje wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Galeria

Wszystkim Zarządom serdecznie gratulujemy!

Delegatura Zabrze