• 25 04 2023

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 20.04.2023r. otwierając naradę szkoleniową prezesów ROD, Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Czesław Zdechlikiewicz - Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, Pan Tomasz Grochowski – Ornitolog oraz Pani Jolanta Błaszczak w Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Zabrze. Na wstępie głos zabrał Pan Czesław Zdechlikiewicz, który swą inspiracją wprowadził zebranych w klimat spotkania, bowiem w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa, Miasto Zabrze przekaże mieszkańcom 200 budek dla ptaków i 50 domków dla jeży. W najbliższych dniach od Parku 12C w Zabrzu przez Maciejowa po Kończyce odbywać się będą spotkania, na których przedstawiona zostanie idea projektu „Między niebem a ziemią. I polatać, i pojeżeć”. Ogrody działkowe idealnie wpisują się w ten klimat, bo to swoiste „oazy zieleni” lub jak inni nazywają „płuca miasta” i stąd te spotkanie, bo gdzie indziej niż w ogrodach można spotkać przeróżne gatunki ptaków i właśnie te najmniejsze owadożerne ssaki – jeże.

W tym aspekcie wypowiedział się Pan Tomasz Grochowski ornitolog, który od 50 lat obserwuje i bada liczebność ptaków. Pan Tomasz uzmysłowił wszystkim zebranym jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc, aby przetrwały te gatunki ptaków które nas otaczają i odwiedzają, od pospolitego wróbla po bardziej atrakcyjne gatunki. Akcja ta ma wielkie znaczenie, bo Zabrze posiada 30 zrzeszonych w PZD ogrodów a to jest bardzo pokaźna przestrzeń do zastosowania przeróżnych możliwości lęgów, aby kolejne pokolenie mogło nacieszyć się jeżykami, sikorami, pleszkami, szpakami, kosami itp.

W tym właśnie celu każdy z prezesów otrzymał budkę lęgową do samodzielnego montażu dla gatunków ptaków które najczęściej odwiedzają nasze ogrody. Pan Tomasz fachowo doradzał, jak zbudować taki domek, jak i gdzie ją umiejscowić oraz jak bezpiecznie doglądać budkę lęgową. Mamy nadzieję, że na każdym ogrodzie znajdzie się taka budka i pozwoli zadomowić się w niej i wychować kolejna ptasia rodzina.  Podczas spotkania swoją ofertę przedstawili również przedstawiciele Marketu OBI w Zabrzu. Uruchomiony program pilotażowy ma zachęcić wszystkich działkowców do zainteresowania się ofertą sklepu, gdzie za pomocą vouchera przypisanego do konkretnego ogrodu i działkowca będzie można zrobić stosowne ogrodowe zakupy.

Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu przedstawił wniosek w ramach X edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Czysty las wokół nas”. Projekt zakłada rozprowadzenie po zabrzańskich dzielnicach 250 szt. fotopułapek, które skutecznie będą mogły walczyć z podrzucaniem śmieci i innych przedmiotów do lasu. Bardzo istotną informacją dla ogrodów było to, iż w tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji na wsparcie ROD, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przeznaczył z budżetu województwa łącznie 1,5 mln zł. Rodzinne Ogrody Działkowe to w praktyce wypoczynek wśród zieleni, realizacja pasji, ale i również ciężka praca. Dzięki tym środkom te miejsca nie tylko wypięknieją, ale pozwolą zrealizować pomysły, na które dotąd często nie było środków. To wsparcie dla 13 zabrzańskich ogrodów o łącznej kwocie 650 tyś. zł. pozwali, zmienić naszą wspólną przestrzeń, sprawi, że będziemy mogli wypoczywać w otoczeniu przyrody i realizować swoją pasję, jaką jest posiadanie działki w ROD.

Na zakończenie spotkania księgowe OFK przytoczyły i omówiły z prezesami ogrodów rażące błędy znajdujące się w miesięcznych raportach kasowych które trzeba koniecznie wyeliminować dla poprawy pracy na linii zarząd ogrodu – księgowa OFK.

Galeria

Delegatura Zabrze - Piotr Witkowski