• 23 09 2019

 

Udział działkowców ROD Wiśnia „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

Od 19 do 21 września w mieście trwa akcja zbierania odpadów komunalnych  „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”. Organizatorem konkursu jest Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Ekologii. Partnerami akcji są: Miejski Ogród Botaniczny, FCC Polska Sp. z o.o. Konkurs ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Ponadto akcja zmierza do zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji. Działkowcy również dzieci z ROD Wiśnia wzięli czynny udział w akcji i w dniu 19 września spotkali się by posprzątać las, który sąsiaduje z ogrodem, mimo niesprzyjających warunków zjawiła się liczna grupa osób, która zebrała i posegregowała ponad czterdzieści worków odpadów znajdujących się na terenie zielonym. Na zakończenie prezes ogrodu Leszek Bucki podziękował wszystkim uczestnikom za udział w akcji i zaprosił wszystkich na gorącą herbatę.